معرفی موسسه گلهای بهشتی

تاسیس

موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم (گلهای بهشتی )عملا در تاریخ 25/ 5 / 97 با حضور شخصیتهای مختلف کشوری و لشکری و علما و مراجع عظام قم و خیرین نیکوکار افتتاح گردید. این مجموعه در وسعتی حدود 600 متر مربع تاسیس شده است.

اهداف

در راستای رسیدن به اهداف، برنامه ریزی دهساله در چشم انداز افق 1407 تدوین شده است .که امیدواریم بتوانیم با جذب بودجه به سرعت مراحل ترقی و پیشرفت را طی کنیم.به طور خلاصه در این برنامه ابتدا یک برنامه کوتاه مدت یک ساله و سپس برنامه میان مدت چهار ساله و در نهایت برنامه دراز مدت پنج ساله دیده شده است.

  • گفتار درمانی
  • کار درمانی
  • آموزش
با ما تماس بگیرید