گفتار درمانی

گفتار درمانی یا پاتولوژی گفتار و زبان یکی از شاخه های توانبخشی می باشد که به آسیب شناسی اختلالات مربوط به گفتار و زبان می پردازد. در واقع گفتار و زبان (در ادامه به تفاوت گفتار و زبان نیز پرداخته ایم) بخش بسیار مهمی از ارتباط برقرار کردن با دیگران است.

آموزش

آموزش به کودکان اتیستیک نیاز به مهارت دارد زیرا یادگیری آنها با کودکان معمولی متفاوت است روش اموزشی در این مرکز روش ABA به معنی تحلیل کاربردی رفتار با توجه به سطح و نیاز هر کودک اجرا می شود . ABA آموزش چهره به چهره و پشت میزی است که در محیط کوچک بسته اموزشی با ارائه تقویت کننده اعمال می شود .

کار درمانی

کاردرمانی یا آکیوپیشنال تراپی (occupational therapy) یا ارگوتراپی (به زبان فرانسوی) یکی از شاخه های توانبخشی می باشد. که به عنوان یک رشته کل نگر تمامی ابعاد روحی، روانی و جسمی یک بیماری و تاثیرات جانبی مختلفی که بر روی عملکرد فردی و اجتماعی بیمار می گذارد را در نظر می گیرد.

طبیعت درمانی

طبیعت درمانی، نظام درمانی است كه منحصرا با كمك درمان‌های طبیعی موجود در پیرامون ما، همانند نور خورشید، هوا، آب، رژیم غذایی و به طور كلی نیروی شفابخش طبیعت كه در درون ماست به درمان بیماری‌ها می‌پردازد.

اتاق تاریک

اتاق تاریک، یکی از انواع ابزارهای درمانی در گروه اختلالات تکاملی کودکان است. اتاق تاریک در زمینه ادراک دیداری و شنیداری (کاررکردهای توجه دیداری، حافظه دیداری، ادراک عمق دیداری، هماهنگی چشم و دست، کنترل محیط از راه دور و ....) خدمات خود را ارائه می­دهد. فضای این اتاق به گونه ­ای است که با کاهش نور، به طور کامل تاریک می­شود که مزایای زیادی را به دنبال خواهد داشت.

مشاوره

مشاوره رابطه ایست که بین دو فرد که در ان یکی می کوشد تا دیگری را درک و در حل مسائل سازگاری و انطباقی کمک کند. در این مرکز خدمات مشاوره به خانواده کودکان داده می شود.

شن درمانی

این روش نوعی بازی درمانگری غیر مستقیم است که در ان درمانگر نقش تسهیلگر دارد و مراجع می تواند ازادانه هیجانات و تصویرات ذهنی خود را با استفاده از جعبه شن و اشیا داخل جعبه شن خلق کند.

موسیقی

تکنیکی برای تعادل حسی و کاهش اضطراب و هماهنگی دست ها باهم

بازی گروهی

در بازی گروهی کودکان مهرت های اجتماعی را یاد میگیرند.