با تیم اجرایی و درمانی اتیسم گلهای بهشتی آشنا شوید

client Image

دکترمحسن ملامحمدی

نورولوژیست کودکان

client Image

سید ابراهیم علائی

مدیر عامل

client Image

یلدا شنوفی

مسئول فنی

client Image

حمیده اسکندری

مسئول ارزیابی

client Image

زهرا رمضانی اعتدالی

کار درمان

client Image

لیلا سادات اعلایی

کاردرمان

client Image

مونا ابویی

کاردرمان

client Image

محبوبه عابدینی

کارشناس بهداشت

client Image

زهرا سادات علائی

ورزش درمان

client Image

فاضله سادات اعلایی

درمانگر

client Image

عارفه حبیب اللهی

درمانگر

client Image

فرانک جلالی پور

درمانگر

client Image

سپیده علیمردانی

درمانگر

client Image

الهام حاجی مهدی

درمانگر

client Image

ندا خوانساری

درمانگر

client Image

هدی مهدوی

درمانگر

client Image

زهره نائینی

درمانگر

client Image

شیما رحیمی تنها

درمانگر

client Image

زهره رضایی

درمانگر

client Image

یاسمن یزدانی

درمانگر

client Image

مریم ولی

درمانگر

client Image

نرجس ساعدی

درمانگر

client Image

نرگس سیاحت قاسمی

درمانگر

client Image

سوگند صبور

درمانگر